• Uniwersytet Pani Bajki
    Dla Rodziców,  Rozmowa

    Rozmowa z Agnieszką Rautman – Szczepańską autorką książki Uniwersytet Pani Bajki

    Uniwersytet Pani Bajki to z jednej strony pełna fantazji magiczna kraina, w której każdy chciałby spędzić trochę czasu. Z drugiej jednak strony książka porusza temat relacji rodziców i ich oczekiwań wobec dzieci. W tej historii dorośli, rodzice Basi, widzą córkę jako Barbarę i mają wobec niej konkretne, niebezinteresowne oczekiwania. W zamian za bycie posłuszną prymuską, dziewczynka nie otrzymuje od bliskich tego czego najbardziej pragnie: bliskości, bycia usłyszaną. Pozostawiona przez mamę i tatę bez prawa wyboru szkoły, ucieka w świat fantazji.